MỚI NHẤT ♡ ETHICS GIẢM 50% CHO KHÁCH HÀNG THẨM MỸ TẠI CƠ SỞ HCM (ÁP DỤNG TRONG THÁNG 6). | ♡ ETHICS HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI BV THẨM MỸ AB HÀN QUỐC. | ♡ ETHICS TRAO TẶNG 5 SUẤT GIẢI CỨU MŨI. | ♡ NOO PHƯỚC THỊNH SẼ XUẤT HIỆN TRONG SỰ KIỆN BRAND LAUNCHING 14/4.
Logo Ethics

Chuyên mục Đội ngũ bác sĩ

21 Th5

BÁC SĨ PHAN HOÀNG ETHICS

Bác sĩ chuyên môn tiểu phẫu, đại phẫu Thẩm mỹ viện Ethics Chức vụ: Trưởng phòng chuyên môn thẩm mỹ […]

Đọc thêm

20 Th5

THẠC SĨ BÁC SĨ LÊ QUỐC VƯƠNG

Nhà sáng lập thẩm mỹ viện Ethics 13 năm kinh nghiệm Thạc Sĩ Y khoa tại Học Viện Quân Y […]

Đọc thêm

19 Th5

BÁC SĨ VIỆT LONG ETHICS

Bác sĩ chuyên môn tiểu phẫu Thẩm mỹ viện Ethics 6 năm kinh nghiệm  Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa […]

Đọc thêm

18 Th5

THẠC SĨ BÁC SĨ NGUYỄN GIA CƯỜNG

Bác sĩ thẩm mỹ sản phụ khoa Thẩm mỹ viện Ethics 12 năm kinh nghiệm  Tốt nghiệp Thạc sĩ tại […]

Đọc thêm

11 Th5

BÁC SĨ ANH HUỲNH ETHICS

Bác sĩ chuyên môn tiểu phẫu Thẩm mỹ viện Ethics 5 năm kinh nghiệm  Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa […]

Đọc thêm

10 Th5

BÁC SĨ THÀNH NHÂN ETHICS

Bác sĩ chuyên môn tiểu phẫu, đại phẫu Thẩm mỹ viện Ethics 5 năm kinh nghiệm  Tốt nghiệp ngành bác […]

Đọc thêm