MỚI NHẤT ♡ ETHICS GIẢM 50% CHO KHÁCH HÀNG THẨM MỸ TẠI CƠ SỞ HCM (ÁP DỤNG TRONG THÁNG 6). | ♡ ETHICS HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI BV THẨM MỸ AB HÀN QUỐC. | ♡ ETHICS TRAO TẶNG 5 SUẤT GIẢI CỨU MŨI. | ♡ NOO PHƯỚC THỊNH SẼ XUẤT HIỆN TRONG SỰ KIỆN BRAND LAUNCHING 14/4.
Logo Ethics

Thẩm Mỹ Viện Ethics tổ chức KIỂM TRA KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ cho toàn thể nhân viên

SỨC KHỎE LÀ VÀNG 

Trong cuộc sống, không có gì quan trọng bằng một thân thể không bệnh tật và một tâm hồn không loạn. Hiểu được điều đó Thẩm Mỹ Viện Ethics đã tổ chức KIỂM TRA KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ cho toàn thể nhân sự vào ngày 20/11/2022.

Nhằm nâng cao tinh thần cũng như đảm bảo sức khỏe cho toàn bộ nhân viên, Thẩm mỹ viện Ethics quyết định tổ chức khám sức khỏe tổng quát định kỳ 6 tháng 1 lần cho toàn bộ nhân viên. 

Sức khỏe là vàng: Buổi khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể nhân sự TMV Ethics. 

“Người có sức khỏe có một trăm ước muốn, người không có sức khỏe chỉ có 1 ước muốn duy nhất: đó là sức khỏe”.

Sức khỏe của nhân viên là tài sản, là vốn quý trong công ty. Chính vì vậy, TMV Ethics luôn chú trọng đến việc chăm lo sức khỏe cho toàn thể các thành viên của đại gia đình Ethics.

THẨM MỸ VIỆN ETHICS